Secţiunea conţine enumerarea legislaţiei incidente în activitatea Inspecţiei Muncii:
 • Ordinul 2171 /2022 - pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă
 • Hotărârea 1164/2022 - privind aprobarea Procedurii de acces online al salariaților sau foștilor salariați la datele din registrul general de evidență a salariaților, a modalității de generare și descărcare a extrasului, precum și a condițiilor în care prin extras se poate dovedi vechimea în muncă și/sau specialitate
 • Ordin 1140/13.07.2020 - pentru aprobarea Metodologiei de întocmire și transmitere a Registrului electronic de evidență a zilierilor, precum și înregistrările care se efectuează în acesta
 • OUG 114/28.12.2018 - Masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene - actualizat la data de 04.03.2019
 • OUG 53/04.08.2017 - Modificarea si completarea Legii 53/2003 - CODUL MUNCII - actualizat la data de 04.03.2019
 • Ord. 4/20.07.2017 - Modificarea si completarea Legii 227/2015 - CODUL FISCAL
 • Ordinul 826/28.05.2014 - Tarifele pentru plata prestarilor de servicii efectuate in domeniul de activitate ale Inspectiei Muncii
 • Legea nr. 108/1999 (actualizata)(republicata) - Infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii - actualizata
 • Legislaţie privind relaţiile de muncã.
 • Legea nr. 40/2011 pentru modficarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii; M.O. 225/31.03.2011
 • Legea nr. 53/2003 (actualizata 16.03.2016) - Codul muncii
 • Legea nr. 62/2011 (actualizata 16.03.2016) - Dialogul social
 •  
  Despre noi   |   Campanii   |   Legislaþie   |   Formulare tipizate    |   Sesizãri
  Copyright © 2006, ITM Vaslui. Toate drepturile rezervate.
  Realizat de Mihai Cioatã.