RELATII DE MUNCÃ

SECURITATE SI SÃNÃTATE ÎN MUNCÃ

Autorizaţii/Avize emise de Inspecţia Muncii prin inspectoratele teritoriale de muncã

2. Autorizaţie pentru deţinerea ţi utilizarea de produse şi substanţe toxice

5. Aviz pentru persoanele fizice şi juridice care solicitã la MMSSF abilitarea pentru a presta servicii în domeniul protecţiei muncii

7. Aviz pentru acordarea de sporuri salariale pentru condiţii deosebit de periculoase, periculoase, vãtãmãtoare, nedorite sau dificile, la personalul din unitãţile bugetare

8. Aviz pentru stabilirea duratei timpului de muncã de 8 ore pe zi pentru salariaţi

Documente solicitate de inspectorul de muncã în timpul controlului

Certificatul de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie

Notificarea listei cu substantele si preparatele chimice periculoase

Model de cerere si declaratie

 
Despre noi   |   Campanii   |   Legislaþie   |   Formulare tipizate    |   Sesizãri
Copyright © 2006, ITM Vaslui. Toate drepturile rezervate.
Realizat de Mihai Cioatã.