Inspectoratul Teritorial de Muncă Vaslui

  ANUNT
  - LISTA DEBITORI DIN COMISION LA DATA DE 11.04.2016 -

  Având în vedere prevederile Legii nr. 170/16.12.2014 privind administrarea creantelor bugetare reprezentând comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă, după aprobarea Ordinului comun al Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice si a Ministerului Finantelor nr. 542/830/2015 (privind aprobarea Procedurii de predare-primire a titlurilor executorii în care sunt individualizate creantelor teritoriale de muncă si a documentelor privind măsurile de executare silită întreprinse de inspectoratelor teritoriale de muncă), Inspectorul Teritorial de Muncă Vaslui a procedat la predarea dosarelor fiscale unitătilor subordonate Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

  Dupa data preluarii în administrare a acestor creante de catre ANAF (proces verbal de predare-primire nr. 3088/3183/11.04.2016 semnat între AJFP Vaslui si ITM Vaslui), inspectoratul teritorial de munca nu mai efectueaza nici o operatiune în evidentele fiscale ale angajatorilor si nu mai emite nici un document pe seama acestora iar sumele reprezentând creante neîncasate în sensul Legii nr. 170/2014 se vor încasa într-un cont de venituri al bugetului de stat 20.A.36.27.00 "Venituri din comisionul perceput de catre inspectoratele teritoriale de munca, datorat pâna la data de 31.12.2010" codificat cu codul de identificare al angajatorului, deschis la unitatea de Trezorerie a Statului la care este arondat organul fiscal competent care administreaza creantele angajatorului. Lista debitorilor poate fi descărcată de aici.

  Relatii suplimentare I.T.M. Vaslui - tel. 0235/319067; 0235/322120. .

   

   

   

  CONDUCEREA I.T.M. VASLUI

 
Despre noi   |   Campanii   |   Legislaþie   |   Formulare tipizate    |   Sesizãri
Copyright © 2006, ITM Vaslui. Toate drepturile rezervate.
Realizat de Mihai Cioatã.