Obiectiv specific nr. 5.3 - Actiunea principala nr. 7
- Publicarea informatiilor se face cu respectarea art. 12 alin. 1) lit. c) din Legea nr. 544/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, privind liberul acces la informatiile de interes public, stabileste ca: "se excepteaza de la accesul liber al cetatenilor la informatiile privind activitatile comerciale sau financiare, daca publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuala ori industriala, precum si principiul concurentei loiale, potrivit legii";
- Īmpotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a amenzii se poate face plāngere conform art. 31 si art. 32 din Ordonanta nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
  Documente
 • Pentru domeniul de activitate R.M. - trim. 4 2020
 • Pentru domeniul de activitate S.S.M. - trim. 4 2020
 • Pentru domeniul de activitate R.M. - trim. 3 2020
 • Pentru domeniul de activitate S.S.M. - trim. 3 2020
 • Pentru domeniul de activitate R.M. - trim. 2 2020
 • Pentru domeniul de activitate S.S.M. - trim. 2 2020
 • Pentru domeniul de activitate R.M. - trim. 1 2020
 • Pentru domeniul de activitate S.S.M. - trim. 1 2020
 • Pentru domeniul de activitate R.M. - trim. 4 2019
 • Pentru domeniul de activitate S.S.M. - trim. 4 2019
 • Pentru domeniul de activitate R.M. - trim. 3 2019
 • Pentru domeniul de activitate S.S.M. - trim. 3 2019
 • Pentru domeniul de activitate R.M. - trim. 2 2019
 • Pentru domeniul de activitate S.S.M. - trim. 2 2019
 • Pentru domeniul de activitate R.M. - trim. 1 2019
 • Pentru domeniul de activitate S.S.M. - trim. 1 2019
 • Pentru domeniul de activitate R.M. - trim. 4 2018
 • Pentru domeniul de activitate S.S.M. - trim. 4 2018
 • Pentru domeniul de activitate R.M. - trim. 3 2018
 • Pentru domeniul de activitate S.S.M. - trim. 3 2018
 • Pentru domeniul de activitate R.M. - trim. 2 2018
 • Pentru domeniul de activitate S.S.M. - trim. 2 2018
 • Pentru domeniul de activitate R.M. - trim. 1 2018
 • Pentru domeniul de activitate S.S.M. - trim. 1 2018
 • Pentru domeniul de activitate R.M. - trim. 4 2017
 • Pentru domeniul de activitate S.S.M. - trim. 4 2017
 • Pentru domeniul de activitate R.M. - trim. 3 2017
 • Pentru domeniul de activitate S.S.M. - trim. 3 2017
 • Pentru domeniul de activitate R.M. - trim. 2 2017
 • Pentru domeniul de activitate S.S.M. - trim. 2 2017
 • Pentru domeniul de activitate R.M. - trim. 1 2017
 • Pentru domeniul de activitate S.S.M. - trim. 1 2017
 •  
  Despre noi   |   Campanii   |   Legislaþie   |   Formulare tipizate    |   Sesizãri
  Copyright © 2006, ITM Vaslui. Toate drepturile rezervate.
  Realizat de Mihai Cioatã.