Comunicat de presă
  Inspectoratul Teritorial de Muncă Vaslui
  Iulie 2015

  Īn luna iulie 2015 s-au efectuat, la agentii economici din judetul Vaslui, un număr de 61 controale în domeniul relatii de muncă si 76 controale în domeniul securitătii si sănătătii în muncă.

  Din numărul total de angajatori verificati, pentru neconformitătile constatate de inspectorii de muncă, au fost sanctionati 90 angajatori, din care:

  - 27 angajatori în domeniul relatiilor de muncă, din care 4 angajatori au fost sanctionati pentru folosirea de muncă fără forme legale.

  - 63 angajatori în domeniul securitătii si sănătătii în muncă.

  Au fost aplicate un număr total de 163 sanctiuni contraventionale, valoare totală a amenzilor fiind de 133.000 lei, din care:

  * 27 sanctiuni în domeniul relatiilor de muncă, valoare totală a amenzilor fiind de 118.000 lei.

  - pentru munca fără forme legale au fost sanctionati 10 angajatori care foloseau un număr de 10 persoane fără forme legale de angajare - s-au aplicat amenzi în valoare de 100.000 lei. Precizăm că pentru fiecare persoană identificată fără forme legale, agentii economici pot fi sanctionati cu amendă între 10.000 si 20.000 lei.

  - 17 sanctiuni, în valoare de 11.800 lei, au fost aplicate pentru: neprezentarea documentelor, nerespectarea prevederilor legale privind evidenta orelor lucrate, a orelor prestate peste programul normal de lucru, neacordare repaos săptămânal, nerespectarea prevederilor legale privind munca de noapte, registrul general de evidentă a salariatilor.

  * 136 sanctiuni în domeniul securitătii şi sănătătii în muncă, valoare totală a amenzilor fiind de 15.000 lei. Sanctiunile au fost aplicate pentru următoarele neconformităti constatate din punct de vedere al securitătii si sănătătii în muncă: neelaborarea de instructiuni proprii pentru fiecare loc de munca, neasigurarea examenului medical la angajare si periodic în vederea depistării contraindicatiilor pentru munca la temperaturi crescute, neefectuarea instructajului de protectia muncii, lipsă echipament de lucru si de protectie, neasigurarea materialelor necesare informării si instruirii lucrătorilor, neevaluarea riscurilor locurilor de muncă.

  Īn cursul lunii iulie 2015 angajatorii au comunicat un numar de 2 evenimente, care sunt în curs de cercetare în vederea stabilirii împrejurărilor şi încadrării legale.

   

   

  CONDUCEREA I.T.M. VASLUI

  Telefon: 0235.319067

 
Despre noi   |   Campanii   |   Legislaþie   |   Formulare tipizate    |   Sesizãri
Copyright © 2006, ITM Vaslui. Toate drepturile rezervate.
Realizat de Mihai Cioatã.