Comunicat de presă
  Inspectoratul Teritorial de Muncă Vaslui
  Ianuarie 2016

  Īn luna ianuarie 2016 s-au efectuat, la agentii economici din judetul Vaslui, un număr de 65 controale în domeniul relatii de muncă si 73 controale în domeniul securitătii si sănătătii în muncă.

  Din numărul total de angajatori verificati, pentru neconformitătile constatate de inspectorii de muncă, au fost sanctionati 73 angajatori, din care:

  - 13 angajatori în domeniul relatiilor de muncă, din care 8 angajatori au fost sanctionati pentru folosirea de muncă fără forme legale.

  - 60 angajatori în domeniul securitătii si sănătătii în muncă.

  Au fost aplicate un număr total de 164 sanctiuni contraventionale, valoare totală a amenzilor fiind de 151.000 lei, din care:

  * 14 sanctiuni în domeniul relatiilor de muncă, valoare totală a amenzilor fiind de 140.000 lei.

  - pentru munca fără forme legale au fost sanctionati 8 angajatori care foloseau un număr de 12 persoane fără forme legale de angajare - s-au aplicat amenzi în valoare de 130.000 lei. Precizăm că pentru fiecare persoană identificată fără forme legale, agentii economici pot fi sanctionati cu amendă între 10.000 si 20.000 lei.

  - 6 sanctiuni, în valoare de 10.000 lei, au fost aplicate pentru: neprezentarea documentelor, nerespectarea prevederilor legale privind evidenta orelor lucrate, a orelor prestate peste programul normal de lucru, neacordare repaos săptămânal, nerespectarea prevederilor legale privind munca de noapte, registrul general de evidentă a salariatilor.

  * 150 sanctiuni în domeniul securitătii şi sănătătii în muncă, valoare totală a amenzilor fiind de 11.000 lei. Sanctiunile au fost aplicate pentru următoarele neconformităti constatate din punct de vedere al securitătii si sănătătii în muncă: neelaborarea de instructiuni proprii pentru fiecare loc de munca, neasigurarea examenului medical la angajare si periodic, neefectuarea instructajului de protectia muncii, lipsă echipament de lucru si de protectie, neasigurarea materialelor necesare informării si instruirii lucrătorilor, neevaluarea riscurilor locurilor de muncă.

  Īn cursul lunii ianuarie 2016 angajatorii au comunicat un numar de 7 evenimente, care sunt în curs de cercetare în vederea stabilirii împrejurărilor şi încadrării legale.

   

   

  CONDUCEREA I.T.M. VASLUI

  Telefon: 0235.319067

 
Despre noi   |   Campanii   |   Legislaþie   |   Formulare tipizate    |   Sesizãri
Copyright © 2006, ITM Vaslui. Toate drepturile rezervate.
Realizat de Mihai Cioatã.