Comunicat de presă
  Inspectoratul Teritorial de Muncă Vaslui
  Ianuarie 2014

  Īn luna ianuarie 2014 s-au efectuat, la agentii economici din judetul Vaslui, un număr de 111 controale în domeniul relatii de muncă, din care 73 controale pentru muncă fără forme legale si 125 controale în domeniul securitătii si sănătătii în muncă.

  Din numărul total de angajatori verificati, pentru neconformitătile constatate de inspectorii de muncă, au fost sanctionati 136 angajatori, din care:

  - 27 în domeniul relatiilor de muncă, din care 1 angajator sanctionat pentru muncă fără forme legale - fiind depistată 1 persoană care lucra fără contract de muncă în domeniul: transport marfă;

  - 109 angajator în domeniul securitătii si sănătătii în muncă.

  Au fost aplicate un număr de 191 sanctiuni contraventionale, din care amenzi în valoare totală de 49.100 lei, din care:

  - 47 sanctiuni în domeniul relatiilor de muncă, din care amenzi în valoare totală de 14.100 lei aplicate unor unităţi care desfăsoară activităti în domeniile: comert si alimentatie publică. Mentionăm că pentru munca fără forme legale s-a aplicat o sanctiune în valoare de 10.000 lei. Sanctiunile în domeniul relatiilor de muncă au fost aplicate pentru: neîndeplinirea măsurilor trasate în procesele verbale de control anterioare, nerespectarea legislatiei muncii si munca fără forme legale. Precizam ca pentru fiecare persoană identificată fara forme legale, agenţii economici pot fi sanctionati cu amendă între 10.000 si 20.000 lei.

  - 144 sanctiuni în domeniul securitătii şi sănătătii în muncă, din care amenzi în valoare totală de 35.000 lei. Amenzile au fost aplicate pentru următoarele neconformităti constatate din punct de vedere al securitătii si sănătătii în muncă: neelaborarea de instructiuni proprii pentru fiecare loc de muncă, neasigurarea examenului medical la angajare si periodic, neefectuarea instructajului de protectia muncii, neasigurarea materialelor necesare informării si instruirii lucrătorilor, neevaluarea riscurilor locurilor de muncă, utilizarea de lucrători neautorizati în exercitarea meseriilor prevăzute de legislatie specifică, lipsa registrelor de evidentă a accidentelor de muncă.

  Īn cursul lunii ianuarie 2014 angajatorii au comunicat un numar de 6 evenimente care, īn urma cercetarilor ce le efectueaza inspectorii de munca, vor fi īncadrate sau nu ca fiind accidente de munca.

   

   

  CONDUCEREA I.T.M. VASLUI

  Telefon: 0235.319067

 
Despre noi   |   Campanii   |   Legislaþie   |   Formulare tipizate    |   Sesizãri
Copyright © 2006, ITM Vaslui. Toate drepturile rezervate.
Realizat de Mihai Cioatã.